Krby TURBO s.r.o.

Stavba krbu s deskami THERMAX > STAVBA TEPLOVZDUŠNÉHO KRBU > TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavební, izolační a sálavé materiály pro krby a kamna

Stavební, izolační a sálavé materiály pro krby a kamna

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Na stěnu či desku aplikujte ze sáčku lepidlo v housenkovitém tvaru. Sáček s lepidlem je třeba před otevřením řádně prohníst. 

Na stěnu přilepte pruhy izolační desky THERMAX ECO. Vzduchová mezera (v tomto případě neodvětraná) zajistí kvalitnější izolaci zadní stěny krbu. S menším množstvím izolační desky tedy izolujete více. Více je v tomto případě v pořádku. Je zapotřebí dodržet ČSN stavební normu, kdy nosná konstrukce nesmí být zatěžována více než na 80°C.

Je možné začít zaklápět zadní stěnu krbu. Desku přiložte a krouživými pohyby usaďte na místo. V případě nutnosti použijte gumovou paličku. Desky šroubujte vhodnými šrouby.

Zde vidíte zaklopenu zadní stěnu krbu. Odizolovaný je nyní i strop. Horní desku nešroubujte do stropu. Použijte pouze lepidlo. Desku bez problémů udrží. Jen je nutné použít dostatečné množství lepidla. 

Nyní je možné usadit krbovou vložku na své místo uvnitř krbu. Krbovou vložku je nutné kromě napojení do komínu napojit také na centrální přívod vzduchu z přivedený z exteriéru. 

Začínáme s výstavbou bočních stran krbu. Veškeré zbytky desky (odřezky) používáme pro přeplátování (svlakování) dvou desek. Tento postup ihned zpevní celou stavbu a není třeba čekat na zatuhnutí lepidla. Je možné nepřetržitě stavět. Boční stranu krbu můžete zpevnit také vlepením a přišroubováním pruhu z desky THERMX ECO do vnitřní části úhlu (znázorněno na obrázku).

Tímto způsobem pokračujeme až do stropu. Otvor na krbové mřížky vytvoříme tak, že do desky vyvrtáme aku vrtačkou dostatečně velký otvor pro nožovou pilku. Pilku vložíme do otvoru a vyřízneme dle vyměřených nakreslených čar.

Již popsaným způsob začíná stavba niky a postupné zaklápění čelní strany krbu.

Byl vystavěný falešný, někdy také nazýváme dekompresní strop krbu. Je důležitý a ČSN normou požadovaný.

Všimněte si, že falešný strop je odvětráván dvoumi mřížkami. Každá z nich je umístěna na opačném konci. V nejnižším a nejvyšším možném místě. Tím se dokonale odvětrává vystavěný prostor. Krbová mřížka, která z krbu vydává horký vzduch ohřátý v obestavbě krbu je umístěna ihned pod falešným stropem. Netvoří se vzduchová kapsa horkého vzduchu, která namáhá horní část určenou k odvětrání stavby. 

Vždy instalujte revizní otvor pro krby.

Norma CSN 734230 díl 7.2.5. sděluje:   

Do prostoru teplovzdušné komory určené pro předávání tepla  musí být zajištěn přístup pro kontrolu a čištění povrchu kouřovodu a krbové vložky a pro čištění jeho vnitřního prostoru.

Touto normou doporučený rozměr 46/23cm dovoluje maximálně vizuální kontrolu stavu uvnitř obestavby krbu, popřípadě složité a neúplné čištění dostupných míst uvnitř krbu.

Vyčistit krb je nemožné. Není tedy možné zajistit zdravý nezávadný provoz topidla.

Na revizní tovor pro krby  se nanáší stejná povrchová úprava, jako na krb. Díky tomu je na krbu neznatelný. Minimálně zasahuje do designu krbu.

Proto doporučujeme do každého krbu nainstalovat revizní otvor pro krby. K dispozici je několik vhodných rozměrů ve variantě na výšku/šířku. Díky této možnosti volby rozměru revizního otvoru můžete kdykoli jednoduše zkontrolovat stav uvnitř krbu. S přehledem se dostanete na jinak těžko dostupná místa a můžete provézt jak dostatečnou revizi, tak čištění obestavby krbu. Jeho velikost dovoluje provádět opravy uvnitř krbu. Do otvoru 50x40cm se dostane průměrný člověk celou přední částí těla.

Toto je dokonalé řešení zejména při obestavbě teplovodních krbových vložek, kdy je uvnitř krbu instalováno nutné příslušenství od topenářů. Zde je dostatečný přístup  nutností. Velmi často se stává, že malá závada nutí k částečné demontáži krbu. Vždy se jedná o nákladné, pracné a drahé řešení nepříjemné situace.

 

Proč zabudovat revizní otvor pro krby?

  • maximální možná kontrola obestavby krbu
  • snadný přístup revizního technika
  • snadná instalace
  • profesionální zpracování
  • pohodlné čištění celého prostoru krbu
  • čistý provoz cirkulace vzduchu v obestavbě krbu
  • velikost otvoru dovoluje opravy uvnitř obestavby (šetří finance a řeší problémy)
  • pohodlné otevírání
  • minimální zásah do designu krbu

Můžeme začít nanášet povrchovou úpravu. Desky THERMAX není třeba penetrovat. 

Pokud budete krb natírat barvou vždy použijte anorganickou silikátovou barvu a pigmenty. Zaručí vám stálost barevného odstínu kolem více tepelně namáhaných částí krbové obestavby. 

Krb je vystavěn z certifikovaných stavebních materiálů pro krby a kamna dle ČSN norem. Připraven k prvnímu zátopu a kolaudaci.