Krby TURBO s.r.o.

Stavba krbu s deskami THERMAX > STAVBA TEPLOVZDUŠNÉHO KRBU > ZPRACOVÁNÍ DESEK

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavba krbu s deskami THERMAX

Stavební, izolační a sálavé materiály pro krby a kamna

Stavební, izolační a sálavé materiály pro krby a kamna

ZPRACOVÁNÍ DESEK

LEPENÍ

LEPENÍ

Vždy použijte výrobcem předepsané lepidlo na desky THERMAX® Brandschutzkleber. Lepidlo používejte při teplotách nad + 5 °C. Vyšší teploty zrychlují proces zaschnutí a zvyšuje se pevnost spoje. Nižší teploty proces naopak prodlužuje. Ideální teplota pro lepení s lepidlem je mezi 15 a 25 °C.

Po nanesení lepidla na styčné povrchy je nutno plochy co nejdříve spojit a desky sešroubovat vruty nebo sesponkovat ocelovými sponami.
Lepidlo je nutné před použitím prohníst. Aplikuje přímo z tuby na povrch desky. Nadbytečné lepidlo odstraňte špachtlí, nebo hadříkem.
Lepidlo nikdy neskladujete ani nepoužívejte pod bodem mrazu!

Desky THERMAX® můžete navzájem spojit v ploše nebo desky lepit na rovnou zeď. Zeď či desky musí být očištěny od prachu, mastnoty a nečistot. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou nebo v bodech z lepidla o průměru 10 cm ve vzdálenostech zhruba 30 cm od sebe. Desky pak k sobě přitlačte, případně přitisknuty ke zdivu.
Všeobecně lze říci, že lepidlo je možno použít na všechny typy materiálů. Pouze musí být suchý a čistý, odmaštěný, přičemž jedna z lepených vrstev musí mít savé vlastnosti (porovitý).
Požární lepidlo THERMAX® je kdispozici v plastových tubách po 1 kg kartuše, balené v plastových vědrech po 18 ks. Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny vytištěné na etiketě lepidla.

 

VRUTY

VRUTY

Doporučujeme vruty z naší nabídky. Jsou odzkoušeny. Nepoškozují desky a spoj je pevný. Délka šroubu musí být nejméně dvakrát delší, než je síla připevňované desky, není-li požadováno či nutno jinak.

Šrouby se musí dotahovat s citem, aby nedošlo k protočení šroubu uvnitř desky. Hlava šroubu musí být rovně s povrchem desky, maximálně 1 mm pod povrch desky.

SPOJOVÁNÍ

SPOJOVÁNÍ

Desky THERMAX® můžete spojovat pomocí vhodných samořezných šroubů/vrutů nebo ocelových sponek v závislosti na konkrétní konstrukci.

SPONY

Pro rohové či přeplátované spojeNÍ desek THERMAX® mohou být používány ocelové sponky. Na spoje je třeba vždy aplikovat speciální žáruvzdorné lepidlo THERMAX® Brandschutzkleber. Sílu sponkovací pistole je třeba nastavit tak, aby sponka byla zapuštěna max. 1 mm pod úroveň desek a zároveň nevyčnívala nad povrch.